Vänföretag

Surr från våra vänföretag

Här kan du läsa mer om kunders engagemang och varför de väljer att samarbeta med Stadskupan. Dessutom ger de inblick i vad de gör med all honung de får.

Maria Rydberg

Marknadschef, Skanska

”Hela konceptet kring biodling rimmar väl med vårt hållbarhetsarbete. Vi vill vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling och ta vårt samhällsansvar, helt enkelt.”

Amanda Höjer

Projektchef, Vasakronan

”Som fastighetsbolag så behöver vi kroka arm med samarbetspartners som är bra på sådant som vi själva kanske inte har kompetens att hantera. Dit hör till exempel det som Stadskupan kan. Med våra olika kompetenser når vi längre tillsammans än vad vi hade gjort var och en på egen hand.”

Maria Karlsson

Förvaltare, Corem

”Det ger oss bra möjligheter till att marknadsföra att Corem är ett företag som tänker på miljön och framtiden. Det ger indikativ till våra hyresgäster att vi jobbar med de här frågorna.”

Tommy Bergman

Teknisk förvaltare, Atrium Ljungberg

”Det är ett bra sätt att spendera sina pengar och göra något åt det gröna. Det ger nånting och man kan ta på det. Det är inte bara svammel som såna saker kan vara annars.”

Jonna Styhre

Sigillet Fastigheter

”Det ni gör på Stadskupan går i linje med vårt hållbarhetsarbete. Vi vill jobba med Agenda 2030 och ser detta som en konkret möjlighet att vara med och bidra till att uppfylla målen.”

Emma Wilson och Henrik Sjölin

Hållbarhetsansvarig och fastighetsutvecklingschef

”Att arbeta direkt med djur och natur har gett en djupare mening till vårt miljöansvar och jag ser fram emot att kunna presentera kvantifierbara resultat av vårt engagemang för biologisk mångfald.”

Filip Otterberg

HSB

”Det ni gör går i linje med vår vision om att skapa det goda samhället för såväl stora, som små. Vi är medvetna om den påverkan vi har när vi utökar och bygger nyproduktion. För oss är det viktigt att arbeta på ett så bra sätt som möjligt för hela samhället, där den biologiska mångfalden är en viktig del.”

Vera Martinson

Förvaltare

”Regio har väldigt höga hållbarhetsmål så vi får jobba både stort och smått. Då tyckte vi att detta var ett bra initiativ.”

Erika Bertilsson

Arbetsledare, Partille Kommun

”Stadskupan passar väldigt bra ihop med det vi vill göra. Med tanke på mångfalden och det sociala där det också klickade. Ni har ett väldigt skönt socialt tänk hos er samtidigt som ni arbetar brett med biologisk mångfald, det uppskattar vi.”

Lena Moberg

Marknadschef, Partillebo

”Idag är det mest betong på terrassen och vi ser fram emot att det kommer att flyga bin utanför fönstret.”

Ulrika Rydén

Corporate Sustainability Manager, Heléns Rör

”Fadderskapet är en möjlighet för oss att värna om våra pollinatörer och att bi-dra till den biologiska mångfalden.”

 

Krister Olausson

Higab

”Vi vill tillsammans med Stadskupan verka för en mer hållbar närmiljö. Förutom att bidra till den biologiska mångfalden och pollinering, så är tanken är att verksamheterna på Härlanda Park ska involveras och ges möjlighet att ta del av föreläsningar och andra aktiviteter kopplade till bisamhället.”

Markus Karlsson

Miljövärd, Familjebostäder

”Dessutom behöver det inte vara så svårt som man tror. Det är ett bekvämt och enkelt sätt att hjälpa till med biologisk mångfald. Ni sköter ju allt.”

Markus Brink

VD, Brixly

”Med hjälp av er kan vi vara med och göra skillnad, och vi vet att vi blir starkare tillsammans. Många gånger är det inte så stora saker som krävs. Börjar man tänka på hållbarhet inom ett område så ger det effekt även på andra områden.”

Christin Carlsson

Hållbarhetsansvarig, Castellum

”Castellum jobbar med hållbarhet på flera plan, och har ett gediget hållbarhetsprogram. En av punkterna är att öka den biologiska mångfalden på platsen vid Greenhause.”