Våra tjänster

Föreläsningar

Engagera medarbetarna med lärorika och intresseväckande föreläsningar.

Utbildning för den framtida generationen

Vi håller även särskilda events och föreläsningar för skolor och ungdomsgrupper. Genom att utbilda den framtida generationen skapar vi en grund för långsiktig förändring och ett djupare engagemang för miljön och dess bevarande

Inspirerande föreläsningar om pollinatörer

Utforska den kritiska roll som pollinatörer spelar för vår biologiska mångfald och deras avgörande betydelse för ekosystemens hälsa. En fantastisk möjlighet att vidga kunskaperna om naturens sammanflätade relationer.

Bli inspirerad till att göra mer för miljön

Engagera medarbetarna med lärorika och intresseväckande föreläsningar. Vad sägs om en föreläsning om binas magiska värld och deras koppling till biologisk mångfald och ekosystemtjänster? Våra föreläsningar är skräddarsydda för att inspirera och utbilda, och de är ett utmärkt sätt att engagera ditt team i miljöfrågor. Låt oss hjälpa er att göra mer för miljön!