Amanda Höjer

Projektchef, Vasakronan

Vasakronan

Hur gynnar Vasakronan den biologiska mångfalden i staden?

​Syftet med att öka den biologiska mångfalden i den urbana miljö där vi har våra hus är att höja livskvaliteten både för människor och andra varelser. Det gör vi genom att till exempel anlägga väl genomtänkta gröna tak, växtväggar och terrassplanteringar. Den typen av anläggningar förbättrar luftkvalitén eftersom de renar luften från luftföroreningar. De binder även koldioxid, ger plats och näring till livsviktig biologisk mångfald och reglerar även temperatur och buller. Dessutom tar taken hand om regnvatten lokalt och avlastar därmed dagvattennäten i staden. Ytterst så bidrar de till en hållbar och motståndskraftig stad. Och skapar givetvis trivsel.

Vad innebär det i praktiken att vara vänföretag till Stadskupan? 

Som fastighetsbolag så behöver vi kroka arm med samarbetspartners som är bra på sådant som vi själva kanske inte har kompetens att hantera. Dit hör till exempel det som Stadskupan kan. Med våra olika kompetenser når vi längre tillsammans än vad vi hade gjort var och en på egen hand.

Har ni lärt er något nytt om bin sen ni började samarbetet med oss?

Vi lärde oss för många år sedan vikten av att inte bara sätta upp bikupor på taken utan samtidigt säkerställa att våra grönytor också är genomtänkta ur ett pollineringsperspektiv så att både tambina och vilda pollinerande insekter har någonting att äta. Vi har också lärt oss att det är viktigt att inte låta honungsbin konkurrera ut de vilda pollinatörerna, utan att en balans måste råda.

Hur har ni använt honungen för att lyfta fram Vasakronans hållbarhetsarbete?

​Att kunna ge bort en liten honungsburk till en kund eller annan intressent är en trivsam symbol för att illustrera den större hållbarhetsutmaning som finns i våra städer, till exempel att minska vår resursförbrukning som många gånger leder till stora förluster av biologisk mångfald på andra platser. Här har fastighetsägare fortfarande ett stort jobb att göra.