Våra tjänster

Events

Stadskupan erbjuder företag en unik möjlighet att engagera sig i hållbarhetsarbete genom att hyra bisamhällen, vilket främjar biologisk mångfald och en hållbar närmiljö.

Bli inspirerad till att göra mer för miljön

Engagera medarbetarna med lärorika och intresseväckande events. Vad sägs om ett honungsevent, där ni tillsammans får testa på att slunga er egen honung och tappa på burk? Våra events är skräddarsydda för att inspirera samt utbilda, och de är ett utmärkt sätt att engagera ditt team i miljöfrågor.

Events kring biologisk mångfald

Delta i interaktiva workshops där ni lär er om vikten av biologisk mångfald och hur man kan främja den i både stads- och landsbygdsmiljöer. Dessa aktiviteter är utformade för att öka förståelsen för hur varje individ kan bidra till att stödja en rikare och mer robust natur.

IMG_1819

Skräddarsydda program för alla åldrar

Oavsett om det är för företag, skolklasser eller allmänheten, anpassar vi våra presentationer och aktiviteter för att matcha åhörarnas ålder och intressen, med målet att inspirera till handling och lärande om naturens mångfald.