Social hållbarhet

På Stadskupan tror vi att verklig förändring kräver ett holistiskt angreppssätt, där vi inte bara fokuserar på miljön utan även på det sociala sammanhanget i vilket vi verkar. Genom vårt arbete med att öka den biologiska mångfalden i städer strävar vi också efter att skapa meningsfulla och inkluderande möjligheter för människor. Detta är kärnan i vårt engagemang för social hållbarhet.

JoJosephine mångfaldsgården

Samarbeten som skapar möjligheter

Ett fundamentalt element i vår strategi för social hållbarhet är vårt samarbete med sociala företag. Dessa partnerskap möjliggör att vi kan anlita tjänster för skötseln av våra mångfaldstjänster från organisationer som sysselsätter personer som står långt från arbetsmarknaden. Genom detta samarbete bidrar vi inte bara till den biologiska mångfalden, utan också till att skapa meningsfulla arbetstillfällen för dem som mest behöver dem.

Våra partners är noga utvalda för deras engagemang och effektivitet i att skapa inkluderande arbetsplatser som främjar mångfald och jämställdhet. Denna strategi förbättrar livskvaliteten för individer genom att erbjuda stabilitet, samhörighet och en känsla av syfte.

En holistisk syn på hållbarhet

Vi ser social hållbarhet som en integrerad del av vår affärsmodell. Genom att investera i sociala företag och främja inkludering, stärker vi de gemenskaper vi är en del av och bygger upp ett starkare och mer resilient samhälle. Vårt arbete för att främja biodiversitet, från utplacering av bisamhällen till insatser för att skapa mat och habitat för vilda pollinatörer samt bekämpa invasiva arter, är inte enbart för naturens skull. Det är framför allt för oss människor.

Genom dessa åtgärder skapar vi inte bara en rikare och mer mångsidig natur, utan också en plattform för social förändring som stärker vårt samhälle och säkerställer en hälsosam planet för framtida generationer.

IMG_1627

Framtiden för Stadskupan

På Stadskupan är vi stolta över vårt bidrag till både miljö- och social hållbarhet. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra tjänster och samarbeten för att ytterligare stärka detta dubbla engagemang. Genom att välja Stadskupan, väljer våra kunder att inte bara investera i miljön utan också i ett mer inkluderande och hållbart samhälle.