Maria Rydberg

Marknadschef, Skanska

Skanska

Ni på Skanska var Stadskupans första vänföretag och hoppade på samarbetet redan 2014. Hur kom det sig att ni valde att hyra bikupor från Stadskupan?  

​Att vi var först är vi väldigt glada och stolta över. Hela konceptet kring biodling rimmar väl med vårt hållbarhetsarbete. Vi vill vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling och ta vårt samhällsansvar, helt enkelt. Vi kom in på det här hållbarhetspåret tack vare att Skanska redan hade bikupor i Stockholm, så dörren var gläntad. Vi är väl medvetna om att när staden växer så byggs ibland en del av naturen bort. Våra bikupor bidrar förhoppningsvis till viktiga pollinatörers överlevnad och till bevarad biologisk mångfald i staden.

”Att jobba för ett samhälle som inkluderar alla är en förutsättning för att kunna skapa en hållbar stad. ”

Vad innebär det i praktiken att vara vänföretag till Stadskupan? 

Logistiken och arbetet kring bina fungerar oerhört bra. Jag som kontaktperson behöver inte lägga ner särskilt mycket tid, eller dra i några trådar för att få tjänsten att fungera. Det som ska göras blir gjort, det är snabba leveranser och allt det praktiska flyter på fint.
Sen tycker jag att det är bra att ni, liksom vi, på Skanska jobbar med den sociala hållbarheten. Att jobba för ett samhälle som inkluderar alla är en förutsättning för att kunna skapa en hållbar stad.
Vi uppskattar också era föreläsningar och seminarier, det är ett mervärde i ert erbjudande. Sam har ju varit med under tex vår så kallade “Gröna vecka” där han engagerade personalen och våra kollegor i branschen. Vi är ju alla samhällsbyggare och bina blir en fin symbol för det. Kopplingen mellan bin och deras arbete i kupan och oss blir klockren eftersom vi jobbar med samhällsutveckling utifrån demokratiska premisser här på Skanska.

Hur har ni använt honungen i er verksamhet? 

Vi använder honungen som inflyttningspresent till bostadskunder i närområdet och i marknadsföringssyfte. Vi har tex många externa föreläsningar och seminarier och då är det kul att kunna ge bort en honungsburk som tack. Vi brukar berätta att vi har bin på taket som vi är faddrar åt.  Det är väldigt uppskattat. Självklart dyker det också upp burkar i fikarummet och ett hållbart initiativ internt kan belönas med honung.

Har du lärt dig något om bin tack vare detta engagemang för bin och pollinatörer?  

​Absolut, bin och pollinatörer och min egen medvetenhet om deras viktiga roll på vår planet har blivit ännu tydligare. Jag visste det någonstans såklart men nu är jag ännu mer medveten. Tex så har jag lärt mig att det finns solitära bin, förr jag trodde att alla bin levde i grupp.  Det har lett till att vi också, med hjälp av ett annat socialt företag, producerar insektshotell som kan fungera som bostad åt dem och andra insekter. Ofta delar vi ut dem på mässor och ihop med honungsburkarna. Medvetenheten om pollinatörernas betydelse har också blivit en drivkraft att ständigt utmana vår organisation att hitta fler lämpliga platser för bikupor.