Mångfaldstjänster

Stadskupan erbjuder en mångfald av tjänster för företag som önskar bidra till en mer hållbar närmiljö. Läs mer om dessa nedan.

Spela videoklipp

Bidra till en stad som sprudlar till liv

I takt med städernas expansion är det avgörande att aktivt arbeta för att bevara och stärka biologisk mångfald. Stadskupan leder denna förändring, omvandlar urbana områden till blommande ekosystem och skapar en harmonisk samexistens mellan människa och natur.

Våra Mångfaldstjänster erbjuder skräddarsydda lösningar för varje stadsmiljö – från blomstrande ängar och naturliga sandbäddar till unika insektshotell. Genom dessa initiativ ger vi inte bara viktiga arter ett nytt hem utan bidrar också till en grönare och rikare stadsmiljö.

Socialt företagande

Stadskupan engagerar sig också i socialt företagande. Genom att samarbeta med sociala företag för skötseln av våra mångfaldstjänster, skapar vi inte bara biologisk mångfald utan även sociala fördelar för samhället.

Gör skillnad idag! Kontakta oss för att ta del av våra Mångfaldstjänster och bli en del av lösningen för en mer hållbar och inkluderande framtid för din stad.

Bli en del av förändringen – boka ett möte med Stadskupan nu!

Pionjärer för Urbana Ekosystem

Skräddarsydda mångfaldstjänster

Pollineringsvänliga planteringar

Skapar diversifierade grönområden som stödjer ett rikt insektsliv och främjar biologisk mångfald.

Naturliga sandbäddar

Ger livsrum för marklevande insekter och smådjur.

Unika insektshotell:

Designade bostäder för pollinatörer och andra viktiga insekter.

Redo att lansera din hållbara närmiljö?

Välkommen att kontakta oss för att utforska hur ert företag kan bidra till biologisk mångfald.