Lena Moberg

Marknadschef, Partillebo

Partillebo

Hur kom det sig att ni väljer att satsa på just bin och gynna den biologiska mångfalden? 

Vi har under året haft ett samarbete med naturskyddsföreningen i Partille som har inventerat gårdarna i bostadsområdena för att hjälpa oss med förslag på hur vi kan utveckla grönområdena. Tex gällande vad vi kan plantera och vad vi kan göra för att gynna den svenska floran. Därifrån kändes det naturligt att även satsa på pollinering. Vi jobbar med hela vår uteskötsel och är i full färd att plantera och skapa naturliga miljöer för pollinerare. För att gynna pollinerare och den biologiska mångfalden låter vi vissa gräsmattor växa och har sedumtak på vissa byggnader. Det är också något vi planerar för när vi bygger nytt. Vi fokuserar på helheten, att floran ska kunna vara artrik i våra områden, helt enkelt.

”Vi ser fram emot att det kommer att flyga bin utanför fönstret.”

Vad har ni för förväntningar nu när det snart kommer att flytta in runt 100 000 bin i era kupor?  

Vi har valt att placera bikuporna utanför vårt konferensrum, på en takterrass och det kommer ju bli ett väldigt trevligt inslag. Idag är det mest betong på terrassen och vi ser fram emot att det kommer att flyga bin utanför fönstret. Att ha bin kommer ju även att innebära att de växter vi planterar pollineras, samtidigt som det blir kul och inspirerande att samarbeta med er på Stadskupan kring bin och biologisk mångfald.
Dessutom har vi faktiskt en nalle som maskot här på Partillebo och vad passar väl inte bättre än att ha bin också.

Har ni lärt er något kring bin sen ni började samarbetet med oss 

Det väcker ett sug och intresse hos oss nu när det finns så nära till hands. Vi hör hur det pratas i lunchrummet om att medarbetare är sugna på att börja odla bin tex.

Vad ska ni göra med honungen? 

Vi vill dela ut både till personalen och till våra hyresgäster. Vi har ett öppet möte varje år där hyresgästerna bjuds in och då skulle det vara roligt att kunna dela ut honung.