Jonna Styhre

Sigillet Fastigheter

Sigillet Fastigheter

Hur kom det sig att ni väljer att satsa på bin och biologiska mångfald?  

Det ni gör på Stadskupan går i linje med vårt hållbarhetsarbete. Vi vill jobba med Agenda 2030 och ser detta som en konkret möjlighet att vara med och bidra till att uppfylla målen. Vi vet ju att ni engagerar er för såväl social hållbarhet, som biologisk mångfald, och vi vill gärna vara med på denna hållbarhetsresa.

Vad innebär det för er att vara vänföretag till Stadskupan?

Tack vare samarbetet med er har vi blivit mer medvetna om omgivningarna runt våra hus. Vi funderar mycket på vad vi kan göra för att främja för pollinatörer och insekter, vi vill skapa mat och bra miljöer och försöker hitta rätt förutsättningar för detta. Vi ser tex över möjligheten att etablera ängar där vi idag har stora gräsmattor. På så sätt kan vi bevara och främja naturliga växtarter. Som bonus minskas de utsläpp som uppstår vid gräsklippning eftersom vi inte behöver klippa lika stora ytor.

Vad gör ni med honungen?  

I år delar vi ut den till våra lokalhyresgäster och Sigillets personal kommer att få med sig honung hem. Dessutom ser vi till att det finns i personalrum och pentry på våra egna kontor.

Har ni lärt er något av att vara vänföretag? 

Ja, det blivit ett annat tänk kring vad som är hållbar grönskötsel och vad vi kan göra för att främja pollinatörer. Hur påverkar vårt dagliga arbete deras livsmiljöer? Hur kan vi ta fler steg framåt för den biologiska mångfalden, osv?
Nu vill vi utveckla miljöerna ännu mer och lära oss mer om bin och biologisk mångfald. Vi ser detta samarbete som en möjlighet att utvecklas som företag och att ytterligare stärka vårt hållbarhetsarbete.