Emma Wilson och Henrik Sjölin

Hållbarhetsansvarig och fastighetsutvecklingschef

Svenska Hus

Hur kom det sig att ni valde att satsa på bin och biologisk mångfald?

Min fascination för bin och biologisk mångfald började ta form för cirka tio år sedan när samhällsdebatten kring hållbarhet vidgades för att inkludera både social och ekologisk hållbarhet. Det var under den perioden, i samverkan med en likasinnad kollega som delade mitt intresse för växter och ekologi, som vi utforskade potentialen i ätbara växter för bostadsområden. Det handlade inte enbart om estetik eller nytta för de boende, utan även om hur vi kunde stödja pollinatörer. Detta växande intresse fick nytt bränsle när städer som Stockholm och Göteborg initierade sina egna projekt för att främja biologisk mångfald.

När jag stötte på Stadskupan och deras vision, kändes det som en naturlig förlängning av mitt personliga engagemang. Tidigare hade jag varit inblandad i ett projekt som inte explicit uttalade ’hållbarhet’ som ett ledord, men som ändå bar på ett kärnvärde av miljömedvetenhet. Det var detta projekt som markerade början på min resa mot hållbarhetsarbete. Stadskupans engagemang gav mig möjligheten att ytterligare utforska och bidra till biologisk mångfald på ett meningsfullt sätt.

 

”För närvarande är samarbetet med Stadskupan en positiv och underhållande aspekt som jag tror har potential att utvecklas till något ännu större.”

Vad innebär det för er att vara vänföretag till Stadskupan?

Att vara vänföretag till Stadskupan har blivit en berikande del av mitt arbete. Det är en satsning som går utöver det traditionella stödet till honungsbina; det bidrar också till projekt som främjar vilda pollinatörer, en insats som är möjlig tack vare de resurser vi bidrar med.

Att arbeta direkt med djur och natur har gett en djupare mening till vårt miljöansvar och jag ser fram emot att kunna presentera kvantifierbara resultat av vårt engagemang för biologisk mångfald. Även om vi fortfarande utforskar det fulla värdet av vårt partnerskap, har processen att integrera en bikupa på vår fastighet gått över förväntan och det har snabbt blivit en uppskattad del av vår dagliga verksamhet.

För närvarande är samarbetet med Stadskupan en positiv och underhållande aspekt som jag tror har potential att utvecklas till något ännu större. Jag är ivrig att utforska hur vi kan maximera detta partnerskap för att tydligt kunna påvisa de positiva effekterna av vårt deltagande för både vår organisation och miljön i stort.

Vad gör ni med honungen?

Vår första tanke var att ge bort honungen som julklappar till kunder, men eftersom produktionen var begränsad blev den istället en intern gåva. Vi använder även honungen som presenter till kunder vid speciella tillfällen. Det uppskattas mycket när vi berättar att honungen är producerad på vår egna fastighet.

Har ni lärt er något av att vara vänföretag till Stadskupan?

Vi hoppas kunna använda vår erfarenhet som vänföretag till Stadskupan för att förbättra våra hållbarhetsinsatser inom biologisk mångfald och social hållbarhet.