Maria Karlsson

Förvaltare, Corem

Corem

Hur kommer det att ni väljer att satsa på bin för att gynna den biologiska mångfalden?

​Corem jobbar idag mycket med hållbart arbete och energioptimeringsprojekt. Att sänka värmeförbrukningen och effektivisera våra system, det är hårda parametrar. Vi fick nys om Stadskupan som bolag och ansåg att det inte enbart är de “hårda” insatserna som är viktiga, utan även de “mjuka”, såsom den biologiska mångfalden.  Det här med bin och biologisk mångfald ser man inte effekten av lika tydligt i kostnadskalkylerna, men vi ser ett tydligt värde av det. Det syns och det är något vi kan promota väldigt tydligt. Våra hyresgäster, våra kunder och våra finansiärer ser det. Där bikupan är placerad idag har vi även fördelen att våra hyresgäster kan se de flitiga bina dagligen från deras kontorsfönster.

Vad innebär det i praktiken att vara vänföretag till Stadskupan?

Det ger oss bra möjligheter till att marknadsföra att Corem är ett företag som tänker på miljön och framtiden. Det ger indikativ till våra hyresgäster att vi jobbar med de här frågorna. Att vi förankrar oss lokalt och hjälper varandra. Vad gäller det rent praktiska har samarbetet flutit på väldigt smidigt. Efter att bisamhället kommit på plats har vi egentligen inte behövt göra så mycket mer än att kovra hem “vinsten”.

Har ni lärt er något nytt om bin sedan ni började samarbetet med oss?

Det har vi. Ni kom ju bland annat till oss och höll en föreläsning om bin och biologisk mångfald, något som var väldigt lärorikt och uppskattad bland vår personal. Det var jätteintressant!

Hur har ni använt honungen för att lyfta fram ert hållbarhetsarbete?

Vi har delat ut den bland våra hyresgäster. Honung har levererats till hotellet och restaurangen som finns i byggnaden där bisamhället är placerat, där de använder honungen i exempelvis matlagning. Vi har också gett honung till nyinflyttade hyresgäster hos Corem samt till alla anställda på Corem som fått ta med sig den hem. På så sätt visar vi att Corem arbetar för ökad biologisk mångfald i staden. När vi ger ut honungen trycker vi väldigt mycket på att detta är lokal honung. Att de inte hittar det någon annanstans, då det är unikt för området. Och det är väldigt, väldigt uppskattat!