Christin Carlsson

Hållbarhetsansvarig, Castellum

Castellum

Hur kom det sig att ni valde att bli vänföretag till Stadskupan? 

Jag fick er rekommenderat från kollegor som hade hört talas om er. Vi fastnade för att ni jobbar med såväl biologisk mångfald som social hållbarhet. Det går hand i hand med vad Castellum står för och jobbar med.

”Vi fastnade för att ni jobbar med såväl biologisk mångfald som social hållbarhet. Det går hand i hand med vad Castellum står för och jobbar med.”

Hur kom det sig att ni valde att satsa på att bli faddrar till bin? 

Castellum jobbar med hållbarhet på flera plan, och har etgediget hållbarhetsprogram. En av punkterna är att öka den biologiska mångfalden på platsen vid GreenhauseVi har analyserat platsen för att se vad vi kan tillföra och det landade i sedumtak och biodlingar. 

Hur tänker ni att honungen ska användas i er verksamhet? 

De kommer att delas ut till hyresgästerna i fastigheten och ställas ut co-workingytanSen ser vi även fram emot att använda den till events och annat.

Har du lärt dig något om bin sedan ni blev ett av Stadskupans vänföretag 

Jag har lärt mig mer om bin. Det var även spännande att höra om hur bra de trivdes här på taket till GreenhauseJag har även fått upp ögonen för hoten som kan uppstå och sjukdomarna som kan drabba bin. Det gör att den känns än mer angeläget att skapa bra förutsättningar för dem att kunna leva och frodas.