Krister Olausson

Higab

Higab

Hur länge har Higab varit vänföretag till Stadskupan? 

​Vi påbörjade samarbetet våren 2021

Hur kom det sig att ni valde att satsa på att bli faddrar åt bin?

Vi vill tillsammans med Stadskupan verka för en mer hållbar närmiljö. Förutom att bidra till den biologiska mångfalden och pollinering, så är tanken är att verksamheterna på Härlanda Park ska involveras och ges möjlighet att ta del av föreläsningar och andra aktiviteter kopplade till bisamhället. Detta kommer även resultera i 100 småburkar honung.

Hur tänker ni att honungen ska användas i er verksamhet? 

Trevligt att kunna ta med som gåva vid kundmöten med våra hyresgäster.

Har du lärt dig något om bin tack vare att ni är vänföretag till Stadskupan?  

Ja, en del har jag snappat upp. Bland annat att ett arbetsbi kan besöka upp till 2000 blommor om dagen. Och att de kan räkna ut den mest effektiva sträckan för att pollinera så många blommor som möjligt.