Filip Otterberg

HSB

HSB

Ni har varit vänföretag i fyra år, vad var det som gjorde att vi valde att samarbeta med oss på Stadskupan?  

​Det ni gör går i linje med vår vision om att skapa det goda samhället för såväl stora, som små. Vi är medvetna om den påverkan vi har när vi utökar och bygger nyproduktion. För oss är det viktigt att arbeta på ett så bra sätt som möjligt för hela samhället, där den biologiska mångfalden är en viktig del. Vi vill helt enkelt visa att vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet, även i städerna.

Vad innebär det i praktiken att vara vänföretag till Stadskupan? 

Det skapar ett surr internt i bolaget. Alla våra medarbetare är ju medvetna om bikupan och att vi har ett bisamhälle. Så mycket praktiskt runtomkring har det ju tyvärr inte kunnat bli, med events eller dylikt, pga pandemin. Men intresseskapande har det ju varit helt klart.

Vad gör ni med honungen? 

Vi använder den vid events som giveaways, och under kundrelaterade träffar där de deltas ut som gåva för att stärka samarbetet med olika partners.

Har ni lärt er något av att samarbeta med oss på Stadskupan?  

​Ja, vikten av att bidra till den biologiska mångfalden. Det har fördjupat kunskapen och jag har personligen blivit mer medveten om bin, och biologisk mångfald. För oss är det viktigt att vara en bra samhällsbyggare och vi tycker att det är toppen att få vara med på er resa. Det är en bra satsning som vi är glada över, samarbetet känns väldigt värdefullt.