Markus Karlsson

Miljövärd, Familjebostäder

Familjebostäder

Hur kom det sig att ni valde att bli vänföretag till Stadskupan? 

Det finns ett stort intresse för miljöfrågor, många är väldigt medvetna och insatta. Vi vill gärna att alla ska känna sig delaktiga i en viktig sak. Vi ser det som en nyttig insekt för jorden och samhället.

”Vi börjar tänka mer på att vi ska plantera för pollinatörer. Dessutom är det ju vackert.”

Hur tänker ni att honungen ska användas i er verksamhet? 

Dela ut till hyresgästerna

Har du lärt dig något om bin sedan ni blev ett av Stadskupans vänföretag?   

Mer om bin och hur viktigt det är att främja den biologiska mångfalden. Dessutom behöver det inte vara så svårt som man tror. Det är ett bekvämt och enkelt sätt att hjälpa till med biologisk mångfald. Ni sköter ju allt.  

Vi börjar tänka mer på att vi ska plantera för pollinatörer. Dessutom är det ju vackert. Och nu ska vi plantera så att det blommar över hela säsongen. Det går bättre med odlingarna på “lotterna” sedan fler pollinatörer flyttade in.