Ulrika Rydén

Corporate Sustainability Manager, Heléns Rör

Heléns Rör

Hur kom det sig att ni valde att bli vänföretag till Stadskupan?

Vi ville bidra till något utanför vår kärnprocess och till fler delar av Agenda 2030. 

 

”Vi tar del av biodlingens olika steg och bisamhällets utveckling, genom tät dialog med Stadskupan.”

Hur kom det sig att ni valde att satsa på att bli faddrar till bin?

Bin är viktiga och dessutom fascinerande! Fadderskapet är en möjlighet för oss att värna om våra pollinatörer och att bi-dra till den biologiska mångfalden.

Hur tänker ni att honungen ska användas i er verksamhet?   

Vi kommer lotta ut vår honung till våra medarbetare 

Har du/ni lärt dig/er något om bin sedan ni blev ett av Stadskupans vänföretag?    

Vi har redan hunnit lära oss massor. Vi tar del av biodlingens olika steg och bisamhällets utveckling, genom tät dialog med Stadskupan. Denna information delas sedan vidare till våra  medarbetare.