Vera Martinson

Förvaltare

Regio

Hur kom det sig att Regio Fastighets AB valde att bli vänföretag till Stadskupan? 

Det var framförallt ett hållbarhetsinitiativ. Regio har väldigt höga hållbarhetsmål så vi får jobba både stort och smått. Då tyckte vi att detta var ett bra initiativ. Utöver detta initiativ arbetar vi mycket med energieffektiviserande åtgärder. Så allt som påverkar ventilation, värme och elförbrukning.  

”Vi har länge upplevt att vi behöver göra något för den biologiska mångfalden men har inte haft resurser för att hitta vägar framåt inom detta. Så det blir betydligt enklare för oss när Stadskupan kan hjälpa oss att främja den biologiska mångfalden.”

Hur kom det sig att ni valde att satsa på att bli just bi-faddrar? 

Efter att Stadskupan kontaktade oss kändes det som ett rimligt initiativ att ta. Vi har länge upplevt att vi behöver göra något för den biologiska mångfalden men har inte haft resurser för att hitta vägar framåt inom detta. Så det blir betydligt enklare för oss när Stadskupan kan hjälpa oss att främja den biologiska mångfalden. 

Hur har ni använt honungen i er verksamhet? 

Vi har ställt ut honungen i receptionen och skickat mail till alla hyresgäster om att de kan komma ner och plocka en burk. Jag har själv tagit med mig två burkar till kontoret.  

Har du lärt dig något mer om bin sedan ni blev vänföretag? 

Nej, jag har tyvärr inte det. Jag får bli lite bättre på att läsa nyhetsbreven.