Mera Mångfald – ett hållbarhetsprojekt á la Stadskupan i Sävenäs

På senare år har staden blivit allt viktigare för den biologiska mångfalden eftersom städerna breder ut sig på naturens bekostnad. Både bland rikets miljömål och Göteborgs lokala miljömål finns “Ett rikt djur- och växtliv” noga specificerat. Den tätortsnära naturen ska värnas och göras tillgänglig för människan. Av den anledningen ska Stadskupan under 2022-2025 genomföra en […]

Vad har hundar och bin gemensamt?

Hundar har ett väl utvecklat luktsinne, det vet vi ju. Deras fantastiska nosar kan tränas att upptäcka allt möjligt, såsom mögel, vägglöss och cancer. Sedan en tid tillbaka används hundar för att upptäcka covidvirus, bland annat på flygplatser. Hundarna visar sig ha bra träffsäkerhet vad gäller att upptäcka viruset och att använda hundens nos, i […]

Hur högt kan bin flyga?

Vi stadsbiodlare befinner oss ofta ovan jord, på tak, för att sköta om stadens honungsbin. Varför väljer vi så ofta att ställa ut kupor på tak, och hur högt kan egentligen bin flyga? Det är frågor som vi ofta får och här kommer svaren. ”We love skyscrapers, and so do the bees” AMERIKANSK BIODLARE SVARAR […]

Värdet av bin

Staden breder ut sig                                                                                                 Idag bor hälften av världen befolkning […]

Lider du av växtblindhet?

I en värld där vår kalender ständigt är fullspäckad med möten, deadlines och oändliga ”att göra”-listor, är det lätt att glömma bort den gröna värld som omger oss. I takt med att städerna växer och vi människor blir fler, blir behovet av infrastruktur tydligare. Vi behöver vägar, elnät, kollektivtrafik – men lika viktigt är det […]

Bin i rymden

År 2019 firade vi 50-årigt jubileum av den första månlandningen då hela världen höll andan och vi hörde den där berömda meningen: ”ett litet steg för människan, ett gigantiskt kliv för mänskligheten”. Varför tar vi då upp månlandningen från Stadskupan? Många känner till hunden Laika som var den första levande varelsen att sändas upp i […]