Lider du av växtblindhet?

I en värld där vår kalender ständigt är fullspäckad med möten, deadlines och oändliga ”att göra”-listor, är det lätt att glömma bort den gröna värld som omger oss. I takt med att städerna växer och vi människor blir fler, blir behovet av infrastruktur tydligare. Vi behöver vägar, elnät, kollektivtrafik – men lika viktigt är det att inte glömma bort den levande infrastrukturen: naturen som omger och genomsyrar våra städer.

I en värld där vår kalender ständigt är fullspäckad med möten, deadlines och oändliga ”att göra”-listor, är det lätt att glömma bort den gröna värld som omger oss. I takt med att städerna växer och vi människor blir fler, blir behovet av infrastruktur tydligare. Vi behöver vägar, elnät, kollektivtrafik – men lika viktigt är det att inte glömma bort den levande infrastrukturen: naturen som omger och genomsyrar våra städer. Denna gröna infrastruktur är avgörande för livskvaliteten i våra städer och för att bibehålla ekosystemens balans.

Tyvärr är det många som fortfarande inte lägger märke till den rika naturen omkring oss. Fenomenet kallas växtblindhet – en tendens att inte känna igen eller uppmärksamma växter i vår omgivning, vilket reducerar dem till dekorativa element eller bakgrundskulisser. Detta är något vi på Stadskupan arbetar aktivt för att motverka. Genom att främja kunskap och förståelse för vår lokala flora, hoppas vi skapa en starkare koppling mellan människor och naturen.

Tänk tillbaka på pandemitiden, när många av oss sökte tröst och rekreation i naturen, utrustade med årets julklapp – stormköket. Dessa erfarenheter visar att vi kan bygga en djupare relation till naturen. Kanske känner du igen mosippan, eller kanske är det dags att lära känna den bättre? Att upptäcka och uppskatta våra inhemska växter är ett steg mot en större miljömedvetenhet och en stärkt biologisk mångfald.

Vi på Stadskupan fortsätter att arbeta för att öka medvetenheten om och engagemanget för vår lokala flora. Våra tjänster, från bisamhällen till anlagda ängar, är alla utformade för att främja en rikare och mer mångsidig urban natur. Vi inbjuder er att vara med på denna resa och upptäcka den gröna världen som finns runt omkring oss – för det är aldrig för sent att lära sig uppskatta naturens skönhet och betydelse.

Malin Goldkuhl

VD, Stadskupan Sverige