Vad har hundar och bin gemensamt?

Hundar har ett väl utvecklat luktsinne, det vet vi ju. Deras fantastiska nosar kan tränas att upptäcka allt möjligt, såsom mögel, vägglöss och cancer. Sedan en tid tillbaka används hundar för att upptäcka covidvirus, bland annat på flygplatser. Hundarna visar sig ha bra träffsäkerhet vad gäller att upptäcka viruset och att använda hundens nos, i stället för PCR-test, är dessutom billigare.

Men något som kanske inte är lika känt hos allmänheten är att även bin har ett väl utvecklat luktsinne. Detta drar man nu nytta av när nya metoder för att upptäcka covid utreds.

Med hjälp av klassiska Pavlov-betingning har bin lärt sig urskilja viruset. Varje gång de utsätts för doften av viruset har de fått belöning i form av sockervatten. För att få dropparna med socker behöver bina sträcka ut sina tungor.

Teamet har jobbat med 150 bin och testerna har utförts på covid-prover från näsa och hals på de personer som ingått i studien. När bina exponeras för proverna och sträcker ut sina tungor vet forskarna att det finns covid i provet.  Bin är inte känsliga för viruset och de kommer inte i direktkontakt med det så de kan inte föra smittan vidare.

Men hur i praktiken ska detta lösas? Hundar är ju lätta att tämja, men att låta bin surra runt på en flygplats känns ju långsökt. Företaget InsectSense är i full färd med att utveckla en sorts sele så att bina kan hållas orörliga. Tanken är att fixera en liten grupp med bin för att se hur de reagerar som grupp för att öka noggrannheten. Men fler idéer ska testas. Forskarna vill nu utveckla ett bio-chip de hoppas ska kunna användas för maskininlärning, i kombination med gener från insektsluktreceptorer för att upptäcka viruset. För även om det fungerar bra med bin så krävs det ju kunskap om dem för att kunna ta hand om, och hantera dem.

Källor: Bitidningen, november 2011, Sveriges biodlares riksförbund
Finland först i Europa med hundar för att upptäcka Covid-19 – Förenta Nationerna (unric.org)

Malin Goldkuhl

VD, Stadskupan Sverige