Hur högt kan bin flyga?

Vi stadsbiodlare befinner oss ofta ovan jord, på tak, för att sköta om stadens honungsbin. Varför väljer vi så ofta att ställa ut kupor på tak, och hur högt kan egentligen bin flyga? Det är frågor som vi ofta får och här kommer svaren.

”We love skyscrapers, and so do the bees”

AMERIKANSK BIODLARE SVARAR PÅ STADSKUPANS FRÅGA OM HUR HÖGT DERAS BIN FLYGER.

När det handlar om att placera ut bin bland människor i stan får vi ofta frågan: hur farligt är det egentligen att placera bin på exempelvis en innergård? Vi brukar svara att vi vill skydda bin från människor, snarare än människor från bin. Visst kan bin stickas men bara om vi ger oss på deras kupa, eller kanske råkar gå barfota på en oklippt gräsmatta. Bina kommer alltid göra allt för att försvara sig, sitt samhälle, och sin kupa. Annars är de harmlösa insekter som lägger sitt fokus på att samla pollen och nektar, städa och hålla rätt temperatur i kupan. Risken för vandalisering av bikupor är dock något som vi Stadsbiodlare behöver ha med i beräkningen när lämplig placering för en ny bigård ska planeras. Det är därför de så ofta hamnar på tak. Där kan bina flyga fritt och få ha sin kupa i fred. Det kan vara utmanande för biodlaren att arbeta på tak, och det gäller att inte vara höjdrädd, men utsikten är ofta helt fantastisk.

Men hur högt kan då ett bi flyga? För att svara på den frågan vände jag mig till Preben Kristiansen, bihälsokonsulent.

​Preben menar att det som avgör hur väl bisamhällen klarar sig är avståndet till nektar- och pollenkällor och hur mycket energi som går åt för att hämta näring. Höjden i sig spelar därmed inte så stor roll. Däremot kan temperatur och vindstyrka påverka binas välmående, väldigt kallt och blåsigt ger mindre pigga bin.

Att placera bin högt upp på tak är inget nytt. Bin på tak med hög höjd är vanligt i städer som exempelvis New York, Stockholm och London. För att ta reda på mer kring hur högt bin kan flyga och trivas vände vi oss till det amerikanska biodlarföretaget “Alvéole”. Svaret från dem var att deras bin trivs fint på taket till skyskrapor och att de i Chicago har kupor så högt som 40 våningar upp. Där ligger Göteborg i lä. De honungsbin som behöver flyga högst i Göteborg har sin hemvist på taket av Gothia Towers som är 25 våningar och 83 meter ovanför mark.

Malin Goldkuhl

VD, Stadskupan Sverige