Mera Mångfald – ett hållbarhetsprojekt á la Stadskupan i Sävenäs

På senare år har staden blivit allt viktigare för den biologiska mångfalden eftersom städerna breder ut sig på naturens bekostnad. Både bland rikets miljömål och Göteborgs lokala miljömål finns “Ett rikt djur- och växtliv” noga specificerat. Den tätortsnära naturen ska värnas och göras tillgänglig för människan. Av den anledningen ska Stadskupan under 2022-2025 genomföra en […]

Med Smak av Mångfald

Välkommen till eventet Med Smak av Mångfald – en unik upplevelse som tar dig med på en spännande resa genom binas fascinerande värld. Utforska en värld som väcker förundran och fascination hos människan – från binas organiserade samhällen till deras fantastiska förmåga att producera honung och vax. Upptäck hur viktiga bin är för livet på […]