Hanna Björklund

Hållbarhetschef, Chemgroup

Chemgroup

Vilka är ni och vad sysslar ni med?  
Vi jobbar med kemikaliehantering, eller med hållbarhetsfokus på kemikaliehanteringen. Det innebär bland annat att vi hjälper företag att ha en hållbar kemikaliehantering och följa lagstiftningen. En stor del av vårt arbete handlar om att ta bort farliga kemikalier från verksamheter, något som både människor och miljö tjänar på. Fokus är kemikaliehantering hos oss, men vi tittar även på att bredda oss och då kommer biologisk mångfald in. Det var så vi kom i kontakt med er från Stadskupan.

”Vi har ett par kollegor som är väldigt intresserade av biodling men vi känner inte att vi har tillräcklig kompetens för att dra i gång själva”

Hur kom det sig att ni valde att satsa på just bin?   
Många av kollegorna på Chemgroup är intresserade av bin och naturen. Vi har ett par kollegor som är väldigt intresserade av biodling men vi känner inte att vi har tillräcklig kompetens för att dra i gång själva. Sen har vi sett när vi varit ute hos kunder att de har honung från egna bin i sitt personalrum och det gjorde oss nyfikna.

Vi tycker också att det här med den biologiska mångfalden behöver uppmärksammas mer. Vi har kunder i bland annat fastighetsskötarbranschen och det har hänt att frågan kommit upp kring att bekämpa ogräs och ha snyggt klippta gräsmattor. Vi har då startat dialog kring att inte bekämpa ogräs med kemikalier utan ersätta dem med andra lösningar, som att använda hetvattentvättar exempelvis. Vi lyfter även frågan kring om man måste ha perfekt klippta gräsmattor, för vem är det viktigt? Kan man göra något annat i stället? Det kan ju då handla om att vi uppmuntrar till att värna den biologiska mångfalden samtidigt som företaget sparar pengar.

Hur ska ni engagera kollegorna kring denna nya satsning?   
Vi ser fram emot introduktionsföreläsningen och vi tycker alla att det ska bli väldigt spännande att lära oss mer om bin.

Vad ska ni göra med honungen?   
”Vi ska bre den på mackan” [skratt] nej då, vi har inte landat i det än, men alla vill ju få ta del av den goda honungen såklart.

Bin som fenomen, har du blivit mer medveten sedan ni började samarbeta med Stadskupan?   
Ja absolut att jag har blivit mer medveten, nu ser jag artiklar och lägger mer tid på att läsa om bin och biologisk mångfald.

Nu ser vi fram emot att bin susar runt här och att vi får ta del av god honung. Dessutom tycker jag att det känns bra att kunna bidra, man kan inte göra allt men vi kan göra en del genom att inspirera andra och på så sätt bidra till att medvetandegöra vikten av biologisk mångfald.